Monday, April 20, 2009

Mendapatkan Kembali Folder Options

Pada kebiasaannya bila anda buka My Computer, akan terdapat menu Tools > Folder Options. Namun jika komputer anda baru sahaja terkena serangan virus, mungkin Folder Options ini akan hilang. Untuk mendapatkannya kembali, anda boleh gunakan Registry Editor ataupun Group Policy Editor. Ikuti salah satu dari mana-mana langkah berikut:

Menggunakan Registry Editor (regedit)
1.Pada kotak Run, taipkan regedit dan tekan Enter untuk melancarkan Registry Editor.
2.Pergi ke HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3.Cari NoFolderOptions dan tukarkan nilainya kepada 0.
4.Restart komputer.

Menggunakan Group Policy Editor (gpedit.msc)
1.Pada kotak Run, taipkan gpedit.msc dan tekan Enter untuk melancarkan Group Policy Editor.
2.Pergi ke User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Explorer
3.Pada bahagian kanan, double-click pada Remove the Folder Options
4.Tetapkan nilainya kepada Not Configured.
5.Restart komputer.

0 comments: